آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی ویژه کارگاه و حل تمرین

کارگاه و حل تمرین اقتصادسنجی و نرم افزار ویژه دانشجویان اقتصاد

آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی ویژه کارگاه و حل تمرین

کارگاه و حل تمرین اقتصادسنجی و نرم افزار ویژه دانشجویان اقتصاد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش مدل ARFIMA» ثبت شده است

این وب همچنین بنا بر این دارد مباحث پیشرفته در زمینه اقتصاد سنجی را به صورت نظری و کاربردی و در قالب کارگاه آموزش دهد. که مخاطب آن دانشجویان مقطع دکترا و ارشد (مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد) می باشد.مدلهای آرچ و گارچ:

معرفی انواع مدلهای خانواده ARCH و GARCH

تخمین این مدلها در نرم افزارهای اقتصاد سنجی مربوطه


مدل های تغییر جهت:

-شناسایی ادوار و دوران داشتن یک متغیر سری زمانی

آموزش مدل مارکف سوئیچینگ (تخمین در نرم افزارهای Eviews و R.3.0.1)

-Markov Switching Mean

-Markov Switching Intercept

-Markov Switching Autoregressive

-Markov Switching Heteroscedasticity


الگوهای فضا-حالت (state-Space)

-ساخت سیستم معادلات

-تعریف سناریو

-شبیه سازی

-فیلتر کالمن


تجزیه سری های زمانی توسط فیلترینگ:

- فیلتر هدریک-پرسکات

-فیلتر کالمن

-باند- پس فیلتر

فیلتر باکستر-کینگ

فیلتر کریستیانو- فیتز جرالد


معرفی مدلهای

-SARIMA

-ARFIMA

- Fuzzy ARIMA )FARIMA)


آموزش برنامه نویسی در Eviews , R3.0.1


  • hossein khandani