آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی ویژه کارگاه و حل تمرین

کارگاه و حل تمرین اقتصادسنجی و نرم افزار ویژه دانشجویان اقتصاد

آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی ویژه کارگاه و حل تمرین

کارگاه و حل تمرین اقتصادسنجی و نرم افزار ویژه دانشجویان اقتصاد

در این پست ما پروژه و بازاجرای دانشجویان دانشگاه اصفهان برای دو ورودی 92 و 93 را برای شما علاقمندقان بر روی وب به نام خود این دانشجویان بارگزاری خواهیم نمود تا شما بتوانید از مطالب آن بهره مند شوید.


عنوان: درس و ارائه اول سیستم معادلات همزمان
حجم: 1.72 مگابایت
دانشجو:  خانم مریم گودرزیارائه 2: آموزش روش های تشخیص و رفع خودهمبستگی
عنوان: روش های رفع خودهمبستگی
حجم: 1.8 مگابایت
دانشجو: خانم زهرا تجری

  • hossein khandani

جلسه دوم کارگاه دانشجویان ارشد اقتصاد با وضوع کاربردهای اکسل در اقتصاد سنجی برگزار شد. که دوستان میتوانند برای مطالعه بیشتر فایل های زیر را دانلود نمایند.
عنوان: دانلود کتاب مونت کارلو
حجم: 16.1 مگابایت

فایل کاری ارائه شده در کارگاه
حجم: 350 کیلوبایت

  • hossein khandani

این وب همچنین بنا بر این دارد مباحث پیشرفته در زمینه اقتصاد سنجی را به صورت نظری و کاربردی و در قالب کارگاه آموزش دهد. که مخاطب آن دانشجویان مقطع دکترا و ارشد (مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد) می باشد.مدلهای آرچ و گارچ:

معرفی انواع مدلهای خانواده ARCH و GARCH

تخمین این مدلها در نرم افزارهای اقتصاد سنجی مربوطه


مدل های تغییر جهت:

-شناسایی ادوار و دوران داشتن یک متغیر سری زمانی

آموزش مدل مارکف سوئیچینگ (تخمین در نرم افزارهای Eviews و R.3.0.1)

-Markov Switching Mean

-Markov Switching Intercept

-Markov Switching Autoregressive

-Markov Switching Heteroscedasticity


الگوهای فضا-حالت (state-Space)

-ساخت سیستم معادلات

-تعریف سناریو

-شبیه سازی

-فیلتر کالمن


تجزیه سری های زمانی توسط فیلترینگ:

- فیلتر هدریک-پرسکات

-فیلتر کالمن

-باند- پس فیلتر

فیلتر باکستر-کینگ

فیلتر کریستیانو- فیتز جرالد


معرفی مدلهای

-SARIMA

-ARFIMA

- Fuzzy ARIMA )FARIMA)


آموزش برنامه نویسی در Eviews , R3.0.1


  • hossein khandani

عناوین موضوعات کارگاهی برای دانشجویان مالی ارشد

hossein khandani | جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱ ق.ظ

عناوین کارگاه

آشنایی با پایگاههای داده های مالی

بهمن ماه

کارگاهی

آشنایی با پایگاههای مقالات و نرم افزارهای سنجی

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در EXCEL

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در EVIEWS

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در STATA

اسفند ماه

کارگاهی

کار با داده ها در EVIEWS

اسفند ماه

کارگاهی

متغیر مجازی و تشخیص داده های پرت

اسفند ماه

کارگاهی

واریانس ناهمسانی

فروردین ماه

کارگاهی

خودهمبستگی

فروردین ماه

کارگاهی

شکست ساختاری و خطای تصریح

فروردین ماه

کارگاهی

سری های زمانی: ماهیت

اردیبهشت ماه

کارگاهی

سری های زمانی: ریشه واحد

اردیبهشت ماه

کارگاهی

سری های زمانی: هم جمعی

اردیبهشت ماه

کارگاهی

مدل داده های ترکیبی

اردیبهشت ماه

کارگاهی

  • hossein khandani

عناوین موضوعات کارگاهی برای دانشجویان ارشد اقتصاد

hossein khandani | جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰ ق.ظ

عناوین کارگاه و آموزش نرم افزار

آشنایی با پایگاههای داده های اقتصادی

بهمن ماه

کارگاهی

آشنایی با پایگاههای مقالات و نرم افزارهای سنجی

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در EXCEL

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره درEVIEWS

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در STATA

اسفند ماه

کارگاهی

کار با داده ها در EVIEWS

اسفند ماه

کارگاهی

متغیر مجازی و تشخیص داده های پرت

اسفند ماه

کارگاهی

واریانس ناهمسانی، خودهمبستگی

اسفند   ماه

کارگاهی

مدل داده های ترکیبی (تمامی آزمونهای مربوطه)

فروردین ماه

کارگاهی

سری های زمانی: ماهیت، ریشه واحد

فروردین ماه

کارگاهی

سری های زمانی: هم جمعی و FGLS (EGLS)

فروردین ماه

کارگاهی

متغیرهای ابزاری و روش 2SLS

اردیبهشت ماه

کارگاهی

سیستم معادلات همزمان

اردیبهشت ماه

کارگاهی


* این کارگاه ها به صورت رایگان برگزار میشود (سایت کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، شنبه ها ساعت 10)
  • hossein khandani