آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی ویژه کارگاه و حل تمرین

کارگاه و حل تمرین اقتصادسنجی و نرم افزار ویژه دانشجویان اقتصاد

آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی ویژه کارگاه و حل تمرین

کارگاه و حل تمرین اقتصادسنجی و نرم افزار ویژه دانشجویان اقتصاد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش پانل دیتا» ثبت شده است

عناوین موضوعات کارگاهی برای دانشجویان ارشد اقتصاد

hossein khandani | جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰ ق.ظ

عناوین کارگاه و آموزش نرم افزار

آشنایی با پایگاههای داده های اقتصادی

بهمن ماه

کارگاهی

آشنایی با پایگاههای مقالات و نرم افزارهای سنجی

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در EXCEL

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره درEVIEWS

بهمن ماه

کارگاهی

برازش رگرسیون دو متغیره در STATA

اسفند ماه

کارگاهی

کار با داده ها در EVIEWS

اسفند ماه

کارگاهی

متغیر مجازی و تشخیص داده های پرت

اسفند ماه

کارگاهی

واریانس ناهمسانی، خودهمبستگی

اسفند   ماه

کارگاهی

مدل داده های ترکیبی (تمامی آزمونهای مربوطه)

فروردین ماه

کارگاهی

سری های زمانی: ماهیت، ریشه واحد

فروردین ماه

کارگاهی

سری های زمانی: هم جمعی و FGLS (EGLS)

فروردین ماه

کارگاهی

متغیرهای ابزاری و روش 2SLS

اردیبهشت ماه

کارگاهی

سیستم معادلات همزمان

اردیبهشت ماه

کارگاهی


* این کارگاه ها به صورت رایگان برگزار میشود (سایت کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، شنبه ها ساعت 10)
  • hossein khandani